Warunki korzystania ze strony internetowej Guardian Glass, LLC

Witamy Cię na naszej stronie. Prosimy zapoznaj się z Warunkami. Stanowią one wiążące porozumienie licencyjne (zwane dalej "Umową") obowiązujące w trakcie korzystania z tej strony internetowej. Jeśli postanowisz zostać na tej stronie lub wrócić na nią w przyszłości, wówczas oświadczasz, że akceptujesz warunki Umowy w zamian za bezpłatny dostęp do zamieszczonych na stronie treści. Jeśli jednak po zapoznaniu się z Umową nie checesz być nią związany, jesteś proszony o opuszczenie strony.

Odpowiedzialne korzystanie ze strony

Zgadzasz się, że będziesz korzystać z tej strony w sposób odpowiedzialny, a inne korzystające z niej osoby będziesz traktować z szacunkiem.

Ograniczona licencja/prawa autorskie i ograniczenia dotyczące własności intelektualnej

Poza materiałami podlegającymi publicznej własności, treść niniejszej strony jest chroniona prawami własności intelektualnej, włączając w to prawo Stanów Zjednoczonych w zakresie praw autorskich. Na mocy niniejszych Warunków użytkownik strony otrzymuje niewyłączną licencję na wykorzystywanie materiału dostępnego na niniejszej stronie (zwanego dalej "Treścią") w trakcie połączenia  ze stroną (włącznie z przesyłaniem własnych treści za pośrednictwem tej strony, jeśli istnieje taka możliwość). Użytkownikowi udziela się także ograniczonej licencji na drukowanie Treści dostępnej na stronie, ale tylko do celów prywatnych. Wszelkie pozostałe prawa są zastrzeżone. Użytkownikowi nie wolnocyfrowo powielać, adaptować, rozpowszechniać, prezentować na żywo ani wyświetlać materiału dostępnego na stronie z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne dla wyświetlania Treści w trakcie odwiedzania witryny. Użytkownikowi nie wolno zmieniać Treści lub usuwać powiadomień oraz oznaczeń związanych z prawami autorskimi oraz osobą autora. Użytkownikowi nie wolno także komercyjnie wykorzystywać Treści. Surowo zabronione jest używanie na innych stronach naszych znaków towarowych oraz metatagów. Zabrania się wyświetlania niniejszej strony w ramkach (oraz wyświetlania jakichkolwiek treści znajdujących się na tej stronie przy użyciu hotlinków) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Prośby o pozwolenie należy kierować na adres e-mail [email protected] Można jednak tworzyć  zwykłe linki do naszej strony bez naszej pisemnej zgody.

Linki.

Dla wygody osób odwiedzających naszą stronę możemy udostępniać na niej linki. Nie mamy żadnej kontroli nad linkowanymi stronami i nie utożsamiamy się z treściami lub materiałami dostępnymi pod danymi linkami. Linki nie mają na celu sugerować sponsorowania, związku z lub popierania linkowanych stron. Jeśli Użytkownik uzna, że zamieściliśmy na naszej stronie odnośnik do witryny zawierającej materiały niezgodne z prawem lub udostępniające narzędzia do krakingu lub w inny sposób umożliwiające obchodzenie systemów zabezpieczeń, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, byśmy mogli ocenić (zgodnie z własnym uznaniem) czy je wyłączyć.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. NIE GWARANTUJEMY, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEZAKŁÓCONY I WOLNY OD BŁĘDÓW; NIE GWARANTUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIEM JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI. STRONA JEST DOSTĘPNA W AKTUALNEJ POSTACI BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JASNO WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, GWARANCJE WŁASNOŚCI LUB GWARANCJE ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB GWARANCJE INNE NIŻ DOROZUMIANE ORAZ NIEMOŻLIWE DO WYŁĄCZENIA, ZASTRZEŻENIA, LUB ZMIANY NA MOCY PRAWA NADRZĘDNEGO WOBEC NINIEJSZEJ UMOWY. ANI WŁAŚCICIEL TEJ STRONY, ANI JAKAKOLWIEK INNA OSOBA LUB PODMIOT DOSTARCZAJĄCY TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY NIE PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLN LLUB WTÓRNE.

Zmiana treści/Wypowiedzenie umowy

Nasi pracownicy nie są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy zmienić postanowienia niniejszej Umowy (lub zatrzymać działanie strony) wedle własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia o takim zamiarze, oraz że przysługujące Użytkownikowi prawo dostępu do strony zależy przez cały czas od przestrzegania przez Użytkownika Warunków korzystania ze strony w ich wówczas aktualnym brzmieniu. Należy więc odwiedzać tę stronę regularnie.

Jurysdykcja

Warunki korzystania z niniejszej strony są określone przez prawo stanu Michigan, USA, z wyłączeniem przepisów i postanowień kolizyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do dodania, usunięcia lub zmienienia wszystkich lub któregokolwiek z warunków  korzystania ze strony w każdej chwili z lub bez wcześniejszego powiadomienia.